DELTA PI of DELTA KAPPA EPSILON


 

Beach Party at the DKE House

 


 

Delta Pi of ΔKE ~ Illinois    ~    Delta Psi of ΔKE ~ Indiana   ~    Psi Phi of ΔKE ~ DePauw

 

Post Office Box 813     Greencastle,  Indiana  46135